Directeur Tom Bijl in de Snackkoerier


De directeur van Verhage, Tom Bijl, staat in de Snackkoerier! In het artikel vertelt Tom over zijn toekomstbeeld van de organisatie. “Verhage is geen cafetaria, maar een merk op zich” zegt Tom. De organisatie was vroeger een cafetariaformule, maar zo noemt hij het liever niet meer. Om Verhage een restaurant te noemen gaat volgens hem ook weer net een stapje te ver. Als je kijkt naar het niveau, dan valt de organisatie net onder de Beren. Uiteindelijk is het wel het doel om als formule te worden gezien als volwaardig restaurant. Stapje voor stapje werkt Verhage naar dit doel. Wil je meer weten? Check de Snackkoerier!