Overvaltraining bij Verhage Academy


Een overval is een ingrijpende gebeurtenis. Helaas zijn er nog steeds Verhage stores die hiermee te maken krijgen of hebben gehad. Het gebeurt onverwachts en je kunt je er nauwelijks op voorbereiden. Het gaat vaak gepaard met geweld en bedreigingen en de gevolgen hebben een traumatische impact op de slachtoffers.

Om dat laatste zo veel mogelijk te voorkomen organiseert Verhage in haar Academy eenmaal per jaar een overvaltraining, zo ook op maandag 8 juli jongstleden. De trainers van Hartman & Poortvliet (overvalpreventie & agressietraining) informeerden een groep van circa 20 Verhage medewerkers hoe zij het beste kunnen handelen in het geval van een overval, onder andere aan de hand van rollenspellen. Door te oefenen in een realistische situatie verwerven de deelnemers vaardigheden waarmee zij de gevolgen en impact van een dergelijke situatie in de praktijk tot een minimum kunnen beperken, zowel voor zichzelf als hun collega’s.